close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 14 czerwca 2019

  Międzynarodowe aspekty cyberbezpieczeństwa były przedmiotem pierwszej rundy konsultacji między Polską a Republiką Korei w dniu 13 czerwca br. w Warszawie. Delegacji południowokoreańskiej przewodniczył Gunn Kim, ambasador ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w południowokoreańskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, delegację polską reprezentował ambasador Marek Szczygieł – koordynator ds. międzynarodowych aspektów cyberbezpieczeństwa w polskim resorcie dyplomacji.

  Podczas spotkania strony omówiły problemy dot. współpracy międzynarodowej w zakresie zapewnienia stabilności cyberprzestrzeni, w tym implementacji norm odpowiedzialnego zachowania państw w cyberprzestrzeni, obowiązywania prawa międzynarodowego oraz środków budowy zaufania w wymiarze regionalnym. Rozmówcy zgodzili się, że dla zachowania wolnego, otwartego, stabilnego i bezpiecznego Internetu, społeczność międzynarodowa musi wzmóc wysiłki w walce ze szkodliwymi działaniami w cyberprzestrzeni. Delegacje omówiły ponadto możliwości wzmocnienia praktycznej współpracy między Polską i Republiką Korei w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz zwalczania cyberprzestępczości. 

   

  Oba państwa wyrażają poparcie dla procesów zainicjowanych w tym roku na forum ONZ w ramach Grupy Ekspertów Rządowych (UN GGE) oraz Open-Ended Working Group. Prowadzony tam dialog powinien przyczynić się do wzmocnienia międzynarodowego konsensusu wokół przyjętych norm zachowania państw w cyberprzestrzeni.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: