close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NUMER PESEL

 • W dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL.

   

  O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą złożenia wniosku o wydanie paszportu (lub paszportu tymczasowego) osobie, która nie posiada jeszcze numeru PESEL. Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu dokumentacji paszportowej.

   

  Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa, który jest wymagany do nadania numeru PESEL.

   

  Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

   

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się: wydanie przez konsula paszportu tymczasowego bez zamieszczenia w tym dokumencie numeru PESEL.

   

  Uwaga: Nie ma możliwości wydania paszportu bez numeru PESEL. Nie ma możliwości nadania numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (i odpowiednio - zagranicznego aktu małżeństwa).

   

  Zasady i tryb nadawania numeru PESEL są określone w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2016 r. poz. 722).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: