close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA OSOBY MAŁOLETNIEJ

 • W celu złożenia wniosku paszportowego konieczne jest zarezerwowanie wizyty w systemie e-Konsulat (http://www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście. Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców. Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą  potwierdzenie własnoręczności jego podpisu przez konsula, wojewodę lub notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te odpowiednio stosuje się do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

   Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dokument paszportowy dla dziecka:

  1. Aktualnie posiadany dokument paszportowy dziecka (jeśli posiada).
  2. Ważne dokumenty paszportowe (lub odpowiednio dowody osobiste) obojga rodziców -
   do okazania.
  3. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (druki wniosków paszportowych dostępne są w urzędzie konsularnym). Podpis w ramce umieszczonej pod fotografią składają osoby, które ukończyły 13 lat.
  1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (patrz WZÓR ZDJĘCIA)
  1. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia dziecka - w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy dla dziecka nieposiadającego numeru PESEL.
  2. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi, np. legitymacja szkolna.

    

  Od osoby, która ukończyła 12 lat, pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.

   

  W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można  równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu (patrz OPŁATY KONSULARNE)  wnosi się w gotówce w chwili składania wniosku w kasie urzędu. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych.

   

  Odbiór paszportu następuje osobiście, przez jednego z rodziców. Rodzic w trakcie odbioru musi okazać swój ważny paszport lub w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej ważny dowód osobisty. W przypadku gdy dziecko posiadało już paszport, przy odbiorze nowego paszportu, należy okazać poprzedni paszport do anulowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: