close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PASZPORT DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ

 • W celu złożenia wniosku paszportowego konieczne jest zarezerwowanie wizyty w systemie e-Konsulat (http://www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

   

  Osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu paszportowego składa:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie - ważny paszport, lub w przypadku gdy osoba wnioskująca nie posiada lub nie posiadała nigdy paszportu, ważny dowód osobisty. Osoby dorosłe, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu i/lub dowodu osobistego przedstawiają dokument o nadaniu polskiego obywatelstwa lub poświadczenie polskiego obywatelstwa. W trakcie składania wniosku niezbędne jest okazanie posiadanego paszportu, nawet jeśli jest nieważny.
  2. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego (formularz dostępny w urzędzie konsularnym).
  3. Kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, odwzorowującą naturalny kolor skóry, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, a także   twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków,  tak  aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami (patrz WZÓR ZDJĘCIA)
  4. Dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub zwolnienia z opłaty, np. legitymacja studencka/szkolna lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka.

   

  oraz dodatkowo:

  1. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy przez osobę nieposiadającą numeru PESEL.
  2. Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa
  • w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą.
  • w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła jej zmiana nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nie).
  1. zawiadomienie o utracie/zniszczeniu dokumentu paszportowego w sytuacji utraty tego dokumentu (patrz UTRATA DOKUMENTÓW).

   

  W razie potrzeby (czyli np. w sytuacji, kiedy posiadany dokument paszportowy jest już nieważny lub wkrótce upływa jego termin ważności, a zachodzi pilna konieczność wyjazdu) można równocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu.

   

  Od osoby ubiegającej się o paszport pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.

   

  Czas oczekiwania na paszport: ok. 6 tygodni.

   

  Opłatę  za wydanie paszportu (patrz OPŁATY KONSULARNE)  wnosi się w gotówce w chwili składania wniosku w kasie urzędu. Kasa nie przyjmuje płatności przy użyciu kart płatniczych lub kredytowych.

   

  Odbiór paszportu (patrz ODBIÓR PASZPORTU) następuje osobiście. Osoba odbierająca paszport okazuje swój poprzedni paszport do anulowania.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: