close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • INFORMACJE DLA OBYWATELI REPUBLIKI KOREI

 • Obywatele Republiki Korei są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy Schengen (C) jeżeli ich pobyt trwa do 90 dni w okresie półrocznym. Dotyczy to zarówno osób wybierających się do Polski, jak i do innego kraju należącego do strefy Schengen.  Przy dłuższych pobytach, np. w celu wykonywania pracy czy odbycia studiów, wymagane jest uzyskanie krajowej wizy (D) wystawionej przez urząd konsularny państwa, do którego planowany jest wyjazd.

   

  Chcąc aplikować o wydanie wizy należy najpierw wypełnić wniosek wizowy poprzez   aplikację internetową e-Konsulat.     Po   wypełnieniu    wniosku    w    aplikacji   e-Konsulat   konieczne   jest    jego   wydrukowanie.  Z   wydrukowanym    wnioskiem   oraz    pozostałymi   dokumentami    należy     pojawić się    na     spotkaniu z Konsulem. Ustalenie terminu spotkania  możliwe jest  wyłącznie   poprzez  rejestrację   wizyty w  aplikacji internetowej e-Konsulat.

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy z prawem wykonywania pracy w Polsce:

   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
  3. Zdjęcie biometryczne.
  4. Opłata wizowa.
  5. Ubezpieczenie medyczne.
  6. Zezwolenie na pracę uzyskane we właściwym urzędzie wojewódzkim w Polsce
   (z wyjątkiem przypadków, w których zgodnie z prawem polskim, zezwolenie na pracę nie jest wymagane).
  7. Pismo od pracodawcy, potwierdzające fakt zatrudnienia na terytorium Polski.

  Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy potrzebnej na okres odbycia studiów w Polsce:

   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
  3. Zdjęcie biometryczne.
  4. Opłata wizowa.
  5. Ubezpieczenie medyczne.
  6. Dokumenty uzupełniające, potwierdzające:
   - przyjęcie na studia w Polsce;
   - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: