close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • PRZYJAZD DO POLSKI Z WIZĄ

 • Obywatele państw trzecich niezwolnionych z obowiązku wizowego mogą wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiadają jeden z wymienionych dokumentów:
   

  • wizę jednolitą Schengen (C)
  • polską wizę krajową (D)
  • zezwolenie na pobyt w Polsce
  • zezwolenie na pobyt lub wizę krajową (D) wydaną przez inne państwo Schengen – mając na uwadze, iż posiadacze zezwoleń na pobyt oraz wiz krajowych (D) wydanych przez jedno z państw Schengen mogą podróżować bezwizowo po strefie Schengen przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w okresie półrocznym.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: