close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO

 • Wniosek o wydanie wizy powinien zostać złożony oraz rozpatrzony przez odpowiedni urząd konsularny zgodnie z właściwością terytorialną. Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu. Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie konsularnym. Jeżeli udajecie się Państwo do kilku państw Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem, w którym zamierzacie przebywać najdłużej.

   

  Wniosek wizowy wypełnia się poprzez aplikację internetową e-Konsulat. Po wypełnieniu wniosku w aplikacji e-Konsulat konieczne jest jego wydrukowanie. Z wydrukowanym wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami należy pojawić się na spotkaniu z Konsulem. Ustalenie terminu spotkania możliwe jest wyłącznie poprzez rejestrację wizyty w aplikacji internetowej e-Konsulat.

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

  Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 15 dni kalendarzowych od momentu złożenia kompletu dokumentów.

   

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę Schengen (C):
   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
  3. Biometryczne zdjęcie.
  4. Opłata wizowa.
  5. Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 30 tys. EUR i ważne na całym terytorium Schengen.
  6. Dokumenty uzupełniające – szczegółowy wykaz w zależności od celu podróży można pobrać TUTAJ.
    

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wizę krajową (D):

   

  1. Dokument podróży:
   - ważny minimum trzy miesiące po planowanym wyjeździe z Polski/strefy Schengen;
   - posiadający minimum 2 wolne strony;
   - wydany w okresie ostatnich 10 lat.
  2. Wypełniony i podpisany wniosek wizowy.
  3. Biometryczne zdjęcie.
  4. Opłata wizowa.
  5. Ubezpieczenie medyczne.
  6. Dokumenty uzupełniające (*), potwierdzające:
   - cel wjazdu;
   - posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Polski;
   - konieczność przebywania na terytorium Polski powyżej 90 dni 

   (*)Rodzaj oraz liczba dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego; w związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym w celu uzyskania pełnej informacji co do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: