close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

  • Transkrypcja aktu zgonu polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu zgonu, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

     

    Wniosek o transkrypcję aktu zgonu może złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika osoba mająca interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula.

     

    Dokonanie transkrypcji aktu zgonu nie jest warunkiem koniecznym do wydania zaświadczenia na przewóz zwłok lub prochów.

     

    Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

    1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
    2. tłumacz przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
    3. konsula.

     

    Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

     

    W celu umówienia wizyty w Konsulacie RP w Seulu należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat  (www.e-konsulat.gov.pl)

     

    W przypadku transkrypcji koreańskich aktów zgonu należy przedłożyć następujące dokumenty:

    1. wniosek o transkrypcję (dostępny w urzędzie konsularnym);
    2. oryginał koreańskiego aktu zgonu (w przypadku dokonywania transkrypcji aktów zgonu państw trzecich należy zalegalizować akt, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów);
    3. tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego lub konsula koreańskiego aktu zgonu.

       

     

    Podstawa prawna:

    • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2064);

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: